verberg

auteursrechten

Au·teurs·recht (het ~)
– het recht van de maker op het publiceren van zijn werk => copyright, kopijrecht, rechten
– royalty’s voor een auteur
– samenstel van regels dat de geestelijke eigendom regelt

Zoals te lezen is in de Dikke van Dale heeft de maker het recht op het publiceren van zijn werk. De foto’s op deze website vallen dan ook onder ons auteursrecht. Aangezien deze foto’s ons intellectuele eigendom zijn, willen wij deze beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Wij zetten dan wel enkele van onze foto’s op het internet, het is niet de bedoeling dat u deze foto’s zonder onze toestemming gebruikt. Sterker nog, dat is wettelijk strafbaar.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dus let op het volgende: Mocht u zich niet houden aan de licentie die wij aan onze foto’s meegeven, dan overtreed u de auteurswet. Wij zullen daarvoor een vergoeding vragen. En aangezien wij professioneel beeldmakers zijn, zijn onze tarieven van een evenredige professionaliteit.

Op het moment dat wij constateren dat u een inbreuk heeft gepleegd op onze auteursrechten zullen wij vergoeding van de door ons geleden schade vorderen. Deze schade bestaat minimaal uit de gederfde licentievergoeding. Wij maken gebruik van de “Richtprijzen van de Nederlandse Vakfotografie” en indien u inbreuk heeft gepleegd op onze auteursrechten, zonder dat wij u vooraf toestemming hebben gegeven voor het gebruik van onze foto’s, kan er over deze tarieven niet meer onderhandeld worden.

Wij vinden de inspiratie voor onze foto’s overal. Die voor onze tarieven halen we uit deze prijslijst. We maken geen standaardfoto’s en hanteren dus ook geen standaardprijzen. Neem contact met ons op voor een offerte op maat. Onderhandelen over korting kan, maar dat doen we alleen vóóraf.

Wij hanteren de Algemene voorwaarden van de FotografenFederatie. Deze zijn van toepassing op al onze overeenkomsten.

/